22

Libro de texto de Historia de España (2º bachiller)

Enlaces para descargar gratuitamente el libro de texto de la asignatura de Historia de España (2º de bachiller) por temas con los contenidos teóricos necesarios. Mi intención ha sido ofrecer a mis alumnos una fuente de información fiable en base a unos contenidos rigurosos y un relato histórico donde los hechos estén conectados para que sea más comprensible. Tanto los textos y esquemas de elaboración propia y los mapas de otros autores, tienen una licencia Creative Commons (Reconocimiento- No Comercial- Compartir Igual 4.0 Internacional: CC BY-NC-SA 4.0). Esto quiere decir que cualquier profesor o alumno los puede descargar, usar, distribuir e incluso editar libremente para adaptarlo a su gusto. Solo hay dos limitaciones: que no se comercialice y que se cite al autor (Francisco Ayén) o a su página www.profesorfrancisco.es cuando se use el texto. Cada curso iré mejorando los temas a partir de las dificultades de aprendizaje que vea en mis alumnos, por lo que continuamente iré editando los contenidos. También iré traduciendo todos los temas al valenciano / catalán. Las imágenes, aunque están en color, han sido editadas para que se pueda imprimir en blanco y negro y mantenga una calidad suficiente. Más información en la página principal de Historia de España.  
Leer más...
0

Activitats 1ºESO en valencià català

Material fotocopiable en valencià/català per a classe de Geografia i història de 1º ESO

Ací s'inclou tot tipus de material fotocopiable: resums, vocabulari bàsic, activitats, mapes i pràctiques. Aquest material es pot descarregar en castellà/espanyol en aquesta altra pàgina

Leer más...
0

Prehistòria: el Paleolític


https://www.profesorfrancisco.es/2016/07/prehistoria-paleolitic.html Recursos per al tema de la prehistòria i el Paleolític. Esquemes, presentacions explicatives sobre la història de la terra, l'origen de l'home i la selecció natural, vídeos, activitats en línia, etc.

Leer más...
0

Activitat d'avaluació sobre el Paleolític

Activitat online sobre la prehistòria a partir de l'informació que pots trobar aquí.
Leer más...
2

Edat Moderna; segles XV i XVI. Presentació de diapositives

Presentació de diapositives en valencià/ català sobre Edat Moderna durant els segles XV i XVI  (també en castellà en aquest enllaç).


El professor Francisco Romero Pérez ha traduït al català/valencià la presentació que jo havia fet sobre aquest període, motiu pel qual li done les gràcies. En la seua web es pot veure en format flash, y ací ho pose en format Presentació Google perquè es puga descarregar i editar. Aquesta pàgina s'enlaça des de la del tema de l'Edat Moderna (segles XV y XVII). Al final hi ha un esquema amb continguts per a completar.
Leer más...
2

Com fer una línia de temps

https://www.profesorfrancisco.es/2013/07/como-hacer-una-linea-del-tiempo.html

La línia, eix o fris cronològic és un gràfic amb el qual representem períodes històrics y successos. Té quatre parts: l’eix on es marquen les dades (que pot ser una línia o una barra rectangular), els anys que s’assenyalen per indicar l’escala, els períodes històrics i els esdeveniments indicats amb fletxes.
Leer más...
4

Enllaços a blogs i webs d'història i geografia


Enllaços a blogs i webs amb continguts relacionats amb la història i la geografia en català/valencià. Davall està el codi per incrustar aquesta taula d'enllaços al seu blog.
.
Leer más...
0

Didàctica a classe: consells metodològics

CONSELLS METODOLÒGICS
(també en castellà en aquesta altra entrada)

 Consells metodològics que intente aplicar en la meua pràctica docent. Aquestes idees són el resultat de la meua experiència, sobretot dels meus errors, per això no crec que haja aconseguit la idoneïtat universal. Cadascú ha de buscar les metodologies que millor s'adeqüen al seu caràcter personal. En el meu cas, he comprovat que quan no respecte algun d'aquests principis, els resultats no són satisfactoris. Com que la meua experiència continua, les meues reflexions canvien. Aniré modificant o ampliant algunes d'aquestes idees per a millorar-les.  
Leer más...
5

Unitat didàctica i projecte sobre la globalització (versió valencià/català)


Unitat didàctica sobre la globalització que pot plantejar com una webquest o una tasca amb diverses activitats per a treballar les competències claus d'educació secundària. L'objectiu és que l'alumne entengua els processos econòmics i socials lligats a la globalització i que sigua capaç de presentar propostes de solució als problemes que es plantegen.

Leer más...

           
Subir