2

Com fer una línia de temps

https://www.profesorfrancisco.es/2013/07/como-hacer-una-linea-del-tiempo.html

La línia, eix o fris cronològic és un gràfic amb el qual representem períodes històrics y successos. Té quatre parts: l’eix on es marquen les dades (que pot ser una línia o una barra rectangular), els anys que s’assenyalen per indicar l’escala, els períodes històrics i els esdeveniments indicats amb fletxes.

GUIÓ DE L'ACTIVITAD:


1. Usa un full A4, col•loca'l en horitzontal.

2. Fes una proposta de escala. Per fer-ho, comença posant la primera data (en esborrany/llapis) tot seguit assigna un valor en anys a cada quadre. Per exemple, si abasta un període de alguns mil•lennis, cada quadre haurà de ser equivalent a cent anys, si abasta alguns segles, caldrà que cada quadre valga deu o cinc anys. Si es tracta d'un període més curt, cada quadre valdrà u o dos anys.

3. Prova l’escala fins a que trobes la correcta. Per fer-ho primer assigna un valor i comença a comptar els quadres que necessites, des de la primera data, fins a la darrera. Si falta espai en el full, caldrà reduir l’escala, si sobra massa, caldrà augmentar-la.

4. Dibuixar la barra. Un cop que saps quina es l’escala correcta, pots dibuixar una barra que ocupe tot l'espai que va des de la data inicial fins a la final. La posem en una posició més o menys centrada en el full, comptant amb els quadres que no usarem. Convé que la barra que tinga una grossària  d’uns deu quadres si es mil•limetrada, cinc si els quadres són mitjans, o tres si són grans.

Quan et trobes amb un període massa extens, pots tallar la barra en diagonal (imatge inferior) i així donem a entendre que la barra hauria de ser més llarga. 

Quan et trobes amb un període que no te espai per posar la informació, pots fer una altra barra davall que represente únicament aquest període amb altra escala, i enllaçar les dues barres amb dues línies que uneixen el punts d'inici i de final (imatge inferior)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0064/paginas/eje.htm
   
5. Assenyala les dates clau que divideixen els períodes que ens han donat. Posem el noms dels períodes a l’interior de la barra si hi ha lloc, o en una zona propera (imatge inferior)

Per assenyalar els períodes també podem usar claudàtors (imatge inferior) 

Si la informació no cap en horitzontal, es pot posar en vertical (imatge inferior)
http://entendiendolahistoria.blogspot.com.es/2011/04/eje-cronologico-de-historia-de-espana.html


6. Localitza les dates dels esdeveniments en la barra i des d’aquestes dates, allarga una línia cap amunt o cap avall fins a arribar al buit on escriure la data i l'esdeveniment (imatge inferior)
 

El resultat final es pot acolorir i decorar amb icones (imatge inferior)
http://sendatic.blogspot.com.es/2012/06/lineas-del-tiempo.html

Podem plantejar-ho com un producte final per a un projecte didàctic col•lectiu (ABP): un mural de grans dimensions per col•locar a classe o en un altre lloc del institut. 
 .

http://lahistoriayeltiempo.blogspot.com.es/2012/03/linea-de-tiempo-comparada-historia-del.html

Un altre exemple:
http://cpelpuche5b.blogspot.com.es/2011/05/linea-del-tiempo-del-ingenio-y-semana.html
...

2 comentarios:

Muchas gracias por comentar, hacer sugerencias o por avisarme de algún error. Normas para comentar:
1. No respondo a preguntas que te haya hecho tu profesor. La ayuda que te ofrezco es este blog.
2. No se permiten comentarios inapropiados ni spam (publicidad) de sitios que no sean educativos, pero sí enlaces a webs o blogs que tengan contenidos relacionados con la temática de la entrada.
3. Sin errores gramaticales deliberados.
4. Usa un nombre para poder referirme a alguien en mi respuesta. Suelo tardar en responder.

Últimos comentarios


           
Subir